Най-вероятно сте забелязали, че много фирми, електронни магазани и институции използват различни разширения за електронните си пощи, вместо стандартните abv.bg, mail.bg, yohoo.com, gmail.com и още много други познати имена. Какво означава служебен имейл? Какво имам предвид под по-разлчни разширения? Например пазуравте в онлайн магазин за обувки и получавете имейли не от peter.petrov@abv.bg, а редовно получвате…